Események

Belvízcsatornák fejlesztése és rekonstrukciója II.

Tájékoztató anyagok


A fejlesztés szükségessége, a projekt célja

A projekt célja az EU Víz Keretirányelvével összhangban a belvízi biztonság növelése, a régió vízkárérzékeny területeinek csökkentése a főcsatornák megfelelő paraméterekkel rendelkező műszaki állapotának megteremtése. A vízkormányzó és oldalbeeresztő tiltós műtárgyak felújításával a térségben a vízgazdálkodási szélsőségekhez történő alkalmazkodóképesség nő és hatékony beavatkozási lehetőségeket teremt a vízkészletek helybentartására/megőrzésére.
A térség települései számára elsődleges fontossággal bír a belvizek károkozás nélküli levezetése. A térség vízgazdálkodási állapotának javulása a jelentős mezőgazdasági kultúrával rendelkező térség számára különösen fontos, mely egyrészt a belvízi időszakokban történő hatékonyabb belvízmentesítésben, valamint a vízhiányos időszakokban a helyi vízkészletek megőrzésében és a vízpótló rendszerek hatásterületének megnövelésében nyilvánul meg. Ezzel VKI szerinti célkitűzés, a vizek jó állapotának elérése is megvalósíthatóvá válik.
A projekt keretében mintegy 1 135 km hosszúságú csatorna kotrás, illetőleg depónia rendezése és 189 db műtárgyfejlesztési munka valósul meg.
A projekt eredményeként a vízgazdálkodási fejlesztéssel érintett területek nagysága 743 754 hektár kiterjedésű lesz.
A fejlesztések céljai összhangban vannak és hozzájárulnak a KEHOP 1. prioritási tengely célkitűzéseinek megvalósításához. A projekt célja és várható eredménye egyértelműen kapcsolódik a legfontosabb Uniós irányelvekhez, mint a Víz Keretirányelv (2000/60/EK), az Árvízi Irányelv (2007/60/EK). Emellett kapcsolódik a hazai stratégiák célkitűzéseihez, mint a Kvassay Jenő Terv, (Második) Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia (2014-2025, kitekintés 2050-ig), Nemzeti Környezetvédelmi Program, Nemzeti Vidékstratégia, Nemzeti Fenntartható Fejlődési Stratégia, tekintettel arra, hogy a projekt megvalósítása javítja a szélsőséges hidrológiai és vízjárási helyzetekhez történő alkalmazkodást.

Kedvezményezett neve: Országos Vízügyi Főigazgatóság
Projekt címe: Belvízcsatornák fejlesztése és rekonstrukciója II.
Szerződött támogatás összege: 8 509 724 524 Ft
Támogatási Szerződés megkötésének napja: 2018.május 8.
Támogatás mértéke: 100%
A projekt várható fizikai befejezése 2021.04.01.