A projekt bemutatása

Belvízcsatornák fejlesztése és rekonstrukciója II.

A projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja(év, hó,nap):

2017.05.04.

A projekt fizikai befejezésének határideje (év, hó,nap):


2021. 09.30.

Támogatási Szerződés megkötésének napja: (év, hó,nap):


2018. 05.08.

Szerződött támogatás összege:8 509 724 524 Ft

BELVÍZCSATORNÁK FEJLESZTÉSE ÉS REKONSTRUKCIÓJA II.

Projekt azonosítószám: KEHOP-1.3.0-15-2017-00017
Projekt támogatásának intenzitása: 100 %
Szerződött támogatás összege: 8 509 724 524 Ft

A projekt keretében olyan beavatkozások valósulnak meg, amelyek az éghajlatváltozás felszíni és felszín alatti vizekre gyakorolt káros hatásainak mérséklése érdekében a vízgazdálkodás helyzetének javítását, a vízhiányos időszakokban jelentkező vízigények kielégítését, valamint a természetes vízkészletek hasznosíthatóságának növelését szolgálják.

A tervezett beruházás 7 projektelemet foglal magába, a megvalósítási helyszínek az érintett Vízügyi Igazgatóságok területein helyezkednek el. A projektbe bevont belvízcsatornák, azokon elhelyezkedő vízépítési műtárgyak, és létesítményeik nem felelnek meg a követelményeknek, a csatornák vízszállító képessége, a műtárgyak áteresztő képessége, esetenként a vízvisszatartó képessége nem megfelelő, így nem tudják megfelelően ellátni fő funkciójukat, nem biztosított a megfelelő áramlási viszony, az Európai Unió Víz Keretirányelvében megfogalmazott jó állapot elérése. Ezért szükségesek a beavatkozások.
A projekt által érintett belvízvédelmi művek:

VIZIG Érintett belvízvédelmi mű
1 ADUVIZIG Belvízvédelmi művek rekonstrukciója az ADUVIZIG 17-19. és 84. számú belvízrendszerében
2 FETIVIZIG Belvízvédelmi művek a FETIVIZIG 41-44. és 46. számú belvízrendszerében
3 ÉMVIZIG Hejőkürti szivattyútelep rekonstrukciója
4 TIVIZIG Belvízvédelmi művek rekonstrukciója a TIVIZIG 47,48, 49, 50, 54 és 58 számú belvízrendszerében
5 KÖTIVIZIG Belvízvédelmi művek rekonstrukciója a KÖTIVIZIG Kisújszállás és Karcag környéki belvízrendszerében
6 ATIVIZIG Belvízvédelmi művek rekonstrukciója az ATIVIZIG 33, 34, 36 és 81 számú belvízrendszerében
7 KÖVIZIG Belvízvédelmi művek rekonstrukciója a KÖVIZIG 55, 56, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 74, 75 belvízrendszerében

A FETIVIZIG, TIVIZIG, ADUVIZIG területén (kivitelezési munkák költsége bruttó 2 356 842 324 Ft), illetve az ÉMVIZIG területén (kivitelezési munkák költsége bruttó 1 109 500 000 Ft) a kivitelezést végző Vállalkozó az AQUA-GENERAL Szennyvíztechnológia-építő, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. KÖTIVIZIG, ATIVIZIG, KÖVIZIG területén (kivitelezési munkák költsége 2 778 552 104 Ft) KÖTIVIÉP’B Közép- Tisza Vidéki Vízépítő és Telekommunikációs Kft. nyerte el az építési munkákat.